Метою проекту є зменшення різниці між фактично необхідним рівнем досвіду в медсестринській інформатиці (МІ) нових медсестер та існуючим станом викладання МІ в Україні шляхом впровадження реальних медсестринських ситуацій та медичної інформаційної системи “Доктор ЕЛЕКС” (МІС-ДЕ) в практику вивчення МІ.

Освітні матеріали по використанню МІС-ДЕ, МІ додатків і даних що мають практичне значення, в якості навчальних засобів, будуть розроблені і поширені.

Проект передбачає проведення тренінгів для студентів, викладачів МІ та працівників закладів охорони здоров’я.

Дводенний семінар з тренінгами буде організовано для випускників програм обмінів та колег, щоб обговорити проблеми МІ і поліпшити матеріали, розроблені в рамках проекту. Крім того, планується провести конкурс з написання буклетів (пам’яток) для пацієнтів.

Проект був розроблений та буде реалізований в рамках співробітництва трьох установ:

limilm.lviv.ua

Львівський інститут медсеcтринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського.

doctor.eleks.com

ТзОв “Доктор Елекс”.

cardiology.lviv.ua

Кардіологічний центр “Ритм”.

Нещодавно до проекту приєдналися два нових учасника:

chdtu.edu.ua/fitis/kkt

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління факультету інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету.

medinf.tdmu.edu.ua

Кафедра медичної інформатики Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачеського.

Ми запрошуємо всіх, хто хотів би поділитися своїм досвідом з використання медичних інформаційних систем в навчальному процесі, приєднатися до нашого проекту.

The purpose of our project is to decrease the gap between actual need for nurses and other healthcare practitioners proficient in Nursing Informatics (NI) who currently enter healthcare industry and the actual state of NI education in Ukraine by introducing real life nursing scenarios and “Doctor Eleks” Hospital Information System (DE-HIS) into NI teaching practice.

Educational materials on the use of DE-HIS , NI applications and data sets of practical significance as instructional tools will be developed and published.

The project involves training sessions for students, NI teachers and healthcare practitioners.

A two-day workshop with training sessions will be organized for alumni and professional colleagues to discuss NI issues and improve the materials developed within the project. Additionally, a contest on writing health consumer leaflets will be carried out.

The project was developed and will be realized through multilateral cooperation of initially three institutions:

limilm.lviv.ua

Krupynsky Institute of Nursing and Laboratory Medicine in Lviv.

doctor.eleks.com

“Eleks” software engineering company.

cardiology.lviv.ua

“Ritm” Heart Center.

Recently two new members have joined the project:

chdtu.edu.ua/fitis/kkt

Department of Computer Science and Information Technology Management
Faculty of Information Technologies and Systems
Cherkasy State Technological University.

medinf.tdmu.edu.ua

The Department of Medical Informatics
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University.

If you or your institution would like to contribute your experience or instructional materials on how to use NI applications and HIS to enhance NI education, you are the most welcome to join the project team.