З питань участі в проекті звертайтеся до:

Керівник проекту: Ірина Березовська, кандидат технічних наук, доцент
iberezof@gmail.com, +38 (066) 690-46-47

Помічник керівника проекту: Любов Гасюк, лікар-кардіолог
GasyukLMedDoctor@gmail.com, +38 (067) 142-10-74

Медична інформаційна система “Доктор Елекс”:

Консультант проекту з програмного забезпечення: Всеволод Качмар, кандидат технічних наук
vsev@eleks.com, +38 (067) 924-90-53

Консультант з питань поліграфічного дизайну Марія Пляцко, асистент кафедри книжкової та станкової графіки Української академії друкарства
mariplacko@gmail.com, +38 (093) 657-85-31

Regarding the participation in the project:

Project manager: Iryna Berezovska, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
iberezof@gmail.com, +38 (066) 690-46-47

Assistant project manager: Lyubov Gasyuk, cardiologyst
gasyuky@gmail.com, +38 (067) 142-10-74

“Doctor Eleks” Medical information system

Software project consultant: Vsevolod Kachmar, Candidate of Engineering Sciences
vsev@eleks.com, +38 (067) 924-90-53