Практична робота: Подійний ЕКГ-моніторинг

Для ознайомлення з принципами телемедицини, основними телемедичними процедурами, технологіями телесестринства, а також для оволодіння навиками роботи з приладом подійного ЕКГ-моніторингу Heartrak smart (Universal Medical incorporated), та проведення первинного аналізу результатів, було розроблено практичну роботу.

Скачати практичну роботу (у форматі PDF)