“Особливості впровадження медичної інформаційної системи “Доктор Елекс” в навчальний процес у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова”

Цю доповідь підготували Кулик А. Я. та Мотигін В. В., які працюють у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова. Автори діляться своїм досвідом щодо особливостей організації навчального процесу при проведенні практичних робіт з вивчення медичної інформаційної системи “Доктор Елекс”. Матеріал презентується на прикладі роботи зі студентами таких спеціальностей: лікувальна справа; педіатрія; фармація; медична психологія, стоматологія.

Кулик Анатолій Ярославович

Завідувач кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, д.т.н., професор

Наукові інтереси:

– адаптивні алгоритми кодування і передавання інформації;
– стиснення статичних і динамічних відеозображень;
– перетворення та аналіз процесів в базисі ортогональних функцій;
– оцінка стану організму людини та інших біологічних об`єктів.

Мотигін Володимир Вячеславович

Доцент кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, к.т.н.

Наукові інтереси:

– підвищення ефективності передачі інформаційних потоків в телекомунікаційних системах.

“Інформатизація медицини”

Ця презентація являє собою всебічний огляд сучасних тенденцій в інформатизації медицини і її рівня, досягнутого в різних країнах. На прикладі системи “Доктор Елекс” автор демонструє архітектуру і функції медичної інформаційної системи, від заповнення медкарти пацієнта до фінансової звітності та взаємодії зі страховими компаніям. Показана інтеграція з діагностичним обладнанням. “Доктор Елекс” надає можливість роботи через Інтернет і лікарю, і пацієнту. Представлена мобільна версія системи. Особливу увагу приділено порталу Doctor Eleks еНеалтн як основі реформи охорони здоров’я. Крім того, “Доктор Елекс” є зручним інструментом для телемедичних консультацій.

Всеволод Качмар

Директор з продажу ТзОВ “Доктор Елекс”, к.т.н.

Професійні та наукові інтереси:

– Розробка інформаційних систем різного призначення
– 3D графіка і анімація в реабілітаційних іграх для пацієнтів з порушеннями опорно-рухових функцій
– Телеметричні системи аналізу руху пацієнтів з ДЦП

“Проблеми підготовки майбутніх медичних сестер до використання МІС “Доктор Елекс””

У доповіді буде:

– розглянуто досвід впровадження МІС у закладах охорони здоров’я Черкащини;
– представлено навчальну програму спецкурсу «Медичні інформаційні системи» для майбутніх медичних сестер;
– окреслено організаційні, технічні та методичні проблеми щодо навчання майбутніх медичних сестер роботі з МІС.

Триус Юрій Васильович

Завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління Черкаського державного технологічного університету, к. ф.-м. н., доктор педагогічних наук, професор

Основні напрями наукових досліджень:

створення і впровадження інформаційних управляючих систем і технологій в галузі економіки, науки, освіти і медицини;
розробка математичних методів прийняття рішень в інтелектуальних системах;
розвиток теорії і методів оптимізації та дослідження операцій;
розробка і впровадження моделей, методів, технологій і засобів дистанційного навчання;
розробка і впровадження комп’ютерн орієнтованих систем навчання математичних, комп’ютерних та технічних дисциплін.

“Розробка та шляхи практичної реалізації алгоритмів прийняття рішень в загальному догляді за хворими”

Доповідь присвячена:

– представленню основних інформаційних моделей догляду за хворими
– постановці задач прийняття рішень, що при цьому виникають
– вибору відповідних алгоритмів їх розв’язування та інструментальних засобів практичної реалізації

Василь Марценюк

Професор кафедри інформатики Університету в Бєльсько-Бялій (Польща), доктор технічних наук, професор

Основні напрямки наукових досліджень:

– теоретичні та практичні аспекти розробки медичних інформаційних систем з підтримкою алгоритмів прийняття рішень;
– інформаційна система управління якістю підготовки фахівців в медичній освіті;
– класифікація і прогнозування перебігу захворювань з використанням алгоритмів data mining;
– моделювання і дослідження медико-біологічних процесів на основі популяційної динаміки (експериментальні, клінічні та технічні застосування).

Практичні інтереси:

– функційне програмування;
– розробка багатошарових бізнес-додатків;
– мікросервісна архітектура;
– комп’ютерна графіка і мультимедіа

“Специфіка навчання медичних сестер на робочому місці в МІС “Доктор Елекс””

У доповіді буде:

– розглянуто досвід впровадження МІС “Доктор Елекс” на робочому місці медичної сестри;
– основні модулі МІС “Доктор Елекс”, з якими працюють медичні сестри;
– особливості навчання медичних сестер на робочих місцях.

Шемет Ірина Анатоліївна

Асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління Черкаського державного технологічного університету

Наукові інтереси:

– розробка та впровадження інформаційних управляючих систем і технологій в галузі науки, освіти і медицини;
– використання математичних моделей та методів медичній статистиці;
– медична статистика;
– інформаційні технології в медицині;
– застосування хмарних технологій в освіті та медицині;
– проектування та розробка баз даних.

“Використання МІС “Доктор Елекс” та “ЕМСІМЕД” при викладанні курсу “Медичні інформаційні системи” для майбутніх фахівців з інформаційних технологій”

У доповіді буде:

– розглянуто особливості адміністрування МІС “Доктор Елекс” та “ЕМСІМЕД” в медичних закладах;
– представлено робочу програму курсу “Медичні інформаційні системи” для магістрів спеціальності “122 Комп’ютерні науки”;
– розглянуто питання супроводу МІС в закладах охорони здоров’я та підтримки електронного документообігу.

Директоренко Олена Василівна

Асистент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління Черкаського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

– розробка та впровадження інформаційних управляючих систем і технологій в галузі економіки, науки, освіти і медицини;
– застосування хмарних технологій в освіті та медицині;
– використання математичних методів прийняття рішень в інтелектуальних системах;
– проектування та розробка баз даних.

“Застосування інформаційної системи реабілітації та артеріальної осцилографії в практичній діяльності медичної сестри”

Доповідь присвячено алгоритмічному моделюванню процесу реабілітації; пропонується веб, мобільно-орієнтована інформаційна система реабілітаційної лікарні; описане психомоделююче мультимедійне середовище “Зцілення і Гармонія”.

Вакуленко Дмитро Вікторович

Завідувач кафедри медичної інформатики ВДНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України”, д.б.н., доцент.

Наукові інтереси:

– медична інформатика, медичні інформаційні системи, математичне моделювання, системний аналіз, методи обробки та аналізу біосигналів, артеріальна осцилографія.